Onschuldig (Deleu, Book 6)

By Luc Deflo

Jeanneke Janssens ontdekt in de gang van haar rijtjeshuis het halfnaakte lijk van Martine Van Hees, haar huurster. Na de lijkschouwing blijkt dat de vrouw zwanger used to be en verkracht werd. De vader van haar ongeboren variety kan niet geïdentificeerd worden en alle sporen naar een potentiële dader lopen dood. Er wordt een profielschets gemaakt en males vreest dat er een serieverkrachter aan het werk is. Een monster dat het heeft gemunt op alleenstaande zwangere
vrouwen. Rechercheur Nadia Mendonck, zelf zwanger, neemt de leiding van het onderzoek op zich. Ze bijt zich colossal in de zaak en er wordt een verdachte opgepakt, die wel bekent maar het onderzoek een onverwachte wending geeft. Er duiken nieuwe sporen op, die rechtstreeks leiden
naar het Mechelse politiekorps dat door corruptie en intriges op zijn grondvesten davert. Gaandeweg krijgen we een vermoeden van wat er echt aan de hand is.

Show description

Quick preview of Onschuldig (Deleu, Book 6) PDF

Similar Crime books

Shinju

Whilst attractive, prosperous Yukiko and low-born artist Noriyoshi are stumbled on drowned jointly in a shinju, or ritual double suicide, every body believes the perpetrator used to be forbidden love. each person yet newly appointed yoriki Sano Ichiro. regardless of the legitimate verdict and warnings from his superiors, the shogun's such a lot Honorable Investigator of occasions, occasions, and folks suspects the deaths were not only a tragedy -- they have been homicide.

Riding the Rap: A Novel

“Wicked and irresistible…. Elmore Leonard is a literary genius. ” —New York occasions publication ReviewBefore U. S. Marshal Raylan Givens begun electrifying television audience throughout the United States (in the hit sequence Justified), he “starred” in Elmore Leonard’s driving the Rap—an explosive, twisty story of a brazen Florida kidnap caper long gone outrageously improper.

The 3rd Woman: A Thriller

Journalist Madison Webb is keen about exposing lies and corruption. yet she by no means notion she’d be investigating her personal sister’s homicide. Madison refuses to simply accept the legit line that Abigail’s dying used to be an remoted crime. She uncovers proof that means her sister was once the 3rd sufferer in a sequence of killings hushed up as a part of an important conspiracy.

The Bone Thief: A Body Farm Novel

It kind of feels a regimen case for Dr. invoice Brockton, the exhumation of a physique to acquire a bone pattern for a DNA paternity try out. yet a stunning discovery awaits Brockton and his colleagues whilst the coffin is opened: the corpse within has been horribly violated. The grisly locate embroils the physique Farm's founder in a deadly research right into a flourishing black industry in physique components, as Brockton is recruited for an FBI sting to convey down a postmortem chop shop—using corpses from the physique Farm as bait.

Additional info for Onschuldig (Deleu, Book 6)

Show sample text content

Het recognize waar ik in naam van mijn ambt recht op heb’, klonk het schril. ‘Ik zal dit niet laten… kan dit niet zomaar laten voorbijgaan. Dat moet u toch begrijpen. ’ Het bleef een ogenblik stil. Bosmans bleef stug voor zich uit kijken. Hij zweeg. ‘De sporen zijn incontournable en bovendien heeft de echtgenote van de verdachte onder ede verklaard dat haar guy de avond van de feiten thuis was once. ’ ‘En die kan geen meineed plegen wish een echtgenote van een serieverkrachter die tevens de dochter is van de TG bij het Hof van Cassatie, pleegt geen meineed. ’ Bosmans' stem zakte. Ze werd gevaarlijk lijzig: ‘Piet De Dijver. Dat is uw wekelijkse bridgepartner. Of heb ik dat fout? ’ Het gezicht van Goethals kleurde paars. Zijn lippen werden droog. Zijn mond ging open en weer dicht. ‘Dit gaat te ver! ’ Bosmans gaf geen krimp. Hij bleef onbewogen. Goethals wreef met zijn zakdoek zijn hals droog. ‘Haar telefoon staat op de compteur’, zei Bosmans. ‘Ze heeft twee keer naar haar vader gebeld. En daarna is ze haar verklaring komen wijzigen. En twee uur later staat u hier. ’ Bosmans wees naar Ongenae: ‘Met een bloedhond. Zelfs niet aan de ketting. Loslopend. ’ Goethals keek verschrikt naar Ongenae en probeerde diens gemoedstoestand te peilen en een verdere escalatie van het clash af te wenden. Maar de speciale commissaris bij de Federale Politie leek slechts binnenpretjes te hebben. Terecht. Hij kon die twee slapjanussen gemakkelijk te kakken zetten. Gewoon het onderzoek overdragen aan de Federale Politie. Bovendien schepte hij een diabolisch genoegen in deze confrontatie, die hoe langer hoe interessanter werd en hij keek Goethals, die nog steeds met zijn zakdoek in zijn hals wreef, spottend aan. ‘Mijnheer de procureur? ’ ‘Ja, mijnheer de commissaris? ’ ‘U wrijft snot in uw hals. ’ Goethals snufte en moffelde zijn zakdoek in zijn broekzak. Hij keek van Bosmans naar Ongenae en weer terug. Ze stonden als kemphanen tegenover elkaar. ‘Allez, Jos, hoe lang kennen we mekaar nu al? ’ De klank werd milder. Goethals liep naar Bosmans toe. Ongenae walgde van dit slappe vertoon. Hij draaide zich om en maakte aanstalten om weg te gaan. ‘Mijnheer de procureur, om belangenvermenging te voorkomen, eis ik dat deze onverkwikkelijke zaak wordt overgedragen aan de Federale Politiediensten, dan volgt het intern onderzoek en daarna krijgt de rechterlijke macht haar gram. Zo hebben we afgesproken. Dat krijg ik van u op papier? ’ ‘Ja. Doe maar’, klonk het slap. Goethals wilde vergoelijkend zijn arm om Bosmans schouder slaan, maar die liep naar buiten, achter Ongenae aan. ‘Ongenae! ’ Ongenae draaide zich om. Verrassend snel en lenig voor zo'n kolos. ‘Ja. ’ ‘Ik houd jullie in het oog. Denk eraan. Als je je boekje te buiten gaat, zal…’ ‘Zorg eerst maar voor jezelf, Bosmans’, klonk het koel. ‘Ik pak ook de opdrachtgevers aan. Ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat ook jij met die vrouw nogal shut used to be. Of ben ik met mijn veronderstelling in het ongerede? ’ De twee mannen keken elkaar in het wit van de ogen. Bosmans voelde een diepe walging.

Download PDF sample

Rated 4.29 of 5 – based on 31 votes