Jaloezie (Deleu, Book 12)

By Luc Deflo

Een Woonwijk in Heffen bij Mechelen wordt opgeschrikt door een moord. Irene Vandesompel werd op gruwelijke wijze vermoord. Met vierendertig messteken. De overbuurvrouw is de laatste die Irene in leven heeft gezien, toen haar ex-man, met wie ze in een vechtscheiding was once verwikkeld, die middag de kinderen kwam ophalen. Maar de ex heeft een ijzersterk alibi en andere getuigen zijn er niet. Hoewel de feiten plaats vonden in een rustige buurt met sociale controle. Uit de autopsie blijkt dat de dader 'slechts' zeventien keer wild heeft toegestoken, met een heggenschaar van het merk Fiskars. Aan die strohalm klampen rechercheurs Dirk Deleu en Nadia Mendonck zich significant. Gaandeweg wordt duidelijk dat ook gezellige buren een duister kantje kunnen hebben. Mendonck en Deleu, die van de ene verbazing in de andere vallen, raken compleet verstrikt in een net van sociale intriges en ontketenen ongewild een kettingreactie van geweld die niemand voor mogelijk hield.

Show description

Preview of Jaloezie (Deleu, Book 12) PDF

Best Crime books

Shinju

While appealing, prosperous Yukiko and low-born artist Noriyoshi are stumbled on drowned jointly in a shinju, or ritual double suicide, all people believes the perpetrator was once forbidden love. everybody yet newly appointed yoriki Sano Ichiro. regardless of the legitimate verdict and warnings from his superiors, the shogun's so much Honorable Investigator of occasions, events, and other people suspects the deaths were not only a tragedy -- they have been homicide.

Riding the Rap: A Novel

“Wicked and irresistible…. Elmore Leonard is a literary genius. ” —New York occasions ebook ReviewBefore U. S. Marshal Raylan Givens begun electrifying television audience throughout the US (in the hit sequence Justified), he “starred” in Elmore Leonard’s driving the Rap—an explosive, twisty story of a brazen Florida kidnap caper long past outrageously incorrect.

The 3rd Woman: A Thriller

Journalist Madison Webb is captivated with exposing lies and corruption. yet she by no means proposal she’d be investigating her personal sister’s homicide. Madison refuses to just accept the reputable line that Abigail’s dying used to be an remoted crime. She uncovers facts that implies her sister was once the 3rd sufferer in a chain of killings hushed up as a part of an incredible conspiracy.

The Bone Thief: A Body Farm Novel

It sort of feels a regimen case for Dr. invoice Brockton, the exhumation of a physique to acquire a bone pattern for a DNA paternity try out. yet a surprising discovery awaits Brockton and his colleagues whilst the coffin is opened: the corpse inside of has been horribly violated. The grisly locate embroils the physique Farm's founder in a perilous research right into a flourishing black industry in physique components, as Brockton is recruited for an FBI sting to deliver down a postmortem chop shop—using corpses from the physique Farm as bait.

Additional resources for Jaloezie (Deleu, Book 12)

Show sample text content

Dat used to be alvast veelbelovend. Ze had Bosmans al aan de lijn nog voordat ze op de stoep stond. Toen ze zowat een halfuur later met groot machtsvertoon en een huiszoekingsbevel het huisje binnenvielen, troffen ze De Saedeleer aan in zijn storage, met een zwabber en een emmer zeepsop. Voor Mendonck het ultieme bewijs dat de guy iets op zijn kerfstok had. Dit was once een veelbelovend spoor. Ontvlambaar ventje, gauw gaan poetsen en een bestelwagen gehuurd bij Ikea. Echt veelbelovend. 'Meneer De Saedeleer', zei Deleu. 'Voor de allerlaatste keer: wat deed u met die gehuurde camionette in Hombeek? ' Deleu ging op de gammele keukenstoel zitten, recht tegenover De Saedeleer, dat verkreukelde mannetje met de rode oren. Hij zag er hoe dan ook niet uit als een moordenaar, het opdondertje. 'Mijn rommel wegvoeren naar het containerpark. ' 'In Hombeek. ' 'Nee, in Mechelen. ' 'Wat deed u dan in Hombeek? ' 'Ik was once de weg kwijt. ' 'Om tien uur 's nachts? ' 'Ik was once onderweg gestopt om een pint te drinken. Nadat ik mijn rommel... ' 'En u used to be alleen? ' onderbrak Deleu de guy. 'Ja. Natuurlijk. ' Deleu wikte en woog zijn woorden. De Saedeleer used to be taaier dan hij leek. En harde bewijzen waren er niet. 'Meneer De Saedeleer. Felix Vettes used to be bij u. Daar zijn getuigen van', loog Deleu met een uitgestreken gezicht. 'Waarom? ' 'Dat kan', mompelde het mannetje. Hij wilde drinken, maar stootte bijna zijn glas om. 'Om een handje te helpen. ' 'Om tien uur 's avonds', zei Deleu cynisch. 'Bij het huis van Jean Timmers. Toch al gauw een dikke twintig kilometer van het containerpark in Mechelen vandaan. ' 'We waren verloren gereden. ' 'En waarom hebt u die camionette geparkeerd? ' 'Weetnie. Felix moest pissen. ' Er viel een geladen stilte. Deleu liet ze wegen. 'Kijk, meneer de inspecteur. Felix wilde ook wat rommel kwijt en omdat zijn camionette in de storage used to be voor een groot onderhoud zijn we samen gereden. Daarna heeft Felix me onderweg een pint betaald. Daar is toch niks mis mee? Hier doen buren nog dingen voor elkaar. ' 'Juist. Ja', zei Deleu. 'Zoals lijken transporteren! ' Nadia Mendonck was once sprakeloos. Niet te geloven wat Deleu hier allemaal zo, a l'improviste, uit zijn mouw schudde. De Saedeleer leek wel rijp voor een hartaanval. Hij wilde drinken maar zijn hand beefde. Hij zette het glas neer. 'Meneer De Saedeleer? ' zei Deleu mat. 'Zou u zichzelf omschrijven als nogal dom? ' 'Dom? Ikke? Waarom? ' 'Omdat u nu waarschijnlijk mee gaat opdraaien voor de moord op Alfons Kriekemans! De verdwijning stond breed uitgesmeerd in de pers. ''Niks. Ik heb niks gedaan. Felix is mijn camionette komen lenen. Dat is de waarheid. Met de relaxation heb ik niks te maken. ' 'Welke leisure? De resten van Fons Kriekemans? Die je samen met Felix Vettes hebt vervoerd. In de gehuurde bestelwagen van Ikea. ' De Saedeleer werd wit om zijn neusvleugels. 'Nee', stamelde het mannetje. 'Daar weet ik allemaal niks van. Felix heeft me gezegd dat hij dringend vervoer nodig had en ik heb hem de sleutels van mijn gehuurde camio- nette gegeven. Da's alles. En... ' Deleu hief zijn hand en richtte zich op.

Download PDF sample

Rated 4.10 of 5 – based on 28 votes