Erewoord (Van In, Book 27)

By Pieter Aspe

Céline Dubois, een jonge vrouw, wordt vermoord aangetroffen bij haar thuis op de couch. Alles wijst op zelfmoord. De huisarts die het overlijden vaststelt, heeft echter zijn twijfels. Het onderzoek wijst uit dat hij gelijk heeft. Céline Dubois is vergiftigd met het extract van de bessen van de taxus baccata. Werner Candries, zaakvoerder van een groothandel in bloemen en planten met wie ze een verhouding had, is de eerste verdachte, maar al snel blijkt dat hij niets met de zaak te maken heeft. Toch heeft de guy geen onbesproken verleden. Van In ontdekt dat hij betrokken used to be bij de illegale handel in sigaretten en dat hij er nogal strange seksuele gewoontes op na houdt, maar ook dat is niet voldoende om hem voor de rechter te brengen.

De zaak neemt een onverwachte wending als 'de guy op de motorfiets' zijn intrede doet. Hij dringt bij Candries binnen en slaat met een hamer zijn knieën kapot. Gaat het om een ordinaire afrekening in het milieu of bestaat er een verband tussen 'de guy op de motorfiets' en de andere gebeurtenissen waarbij steeds meer mensen betrokken raken?

Show description

Preview of Erewoord (Van In, Book 27) PDF

Similar Crime books

Shinju

While appealing, prosperous Yukiko and low-born artist Noriyoshi are chanced on drowned jointly in a shinju, or ritual double suicide, everybody believes the perpetrator was once forbidden love. everybody yet newly appointed yoriki Sano Ichiro. regardless of the professional verdict and warnings from his superiors, the shogun's so much Honorable Investigator of occasions, events, and other people suspects the deaths were not only a tragedy -- they have been homicide.

Riding the Rap: A Novel

“Wicked and irresistible…. Elmore Leonard is a literary genius. ” —New York instances booklet ReviewBefore U. S. Marshal Raylan Givens started electrifying television audience throughout the US (in the hit sequence Justified), he “starred” in Elmore Leonard’s using the Rap—an explosive, twisty story of a brazen Florida kidnap caper long past outrageously unsuitable.

The 3rd Woman: A Thriller

Journalist Madison Webb is keen about exposing lies and corruption. yet she by no means concept she’d be investigating her personal sister’s homicide. Madison refuses to simply accept the legit line that Abigail’s demise was once an remoted crime. She uncovers proof that means her sister used to be the 3rd sufferer in a chain of killings hushed up as a part of an immense conspiracy.

The Bone Thief: A Body Farm Novel

It sort of feels a regimen case for Dr. invoice Brockton, the exhumation of a physique to acquire a bone pattern for a DNA paternity try out. yet a stunning discovery awaits Brockton and his colleagues whilst the coffin is opened: the corpse inside of has been horribly violated. The grisly locate embroils the physique Farm's founder in a perilous research right into a flourishing black industry in physique components, as Brockton is recruited for an FBI sting to convey down a postmortem chop shop—using corpses from the physique Farm as bait.

Additional resources for Erewoord (Van In, Book 27)

Show sample text content

Dat wordt minstens twintig jaar brommen. In een overvolle cel. Beseft u wat er u te wachten staat? ’ Van In maakte een obsceen gebaar dat Versavel in elkaar deed krimpen. ‘Als u geluk hebt doen ze het met een bezemsteel, maar ik heb andere verhalen gehoord. ’ Hij gaf een paar afschrikwekkende voorbeelden, maar Candries gaf geen kik, hoewel hij het bijna bestierf Wat er ook mocht gebeuren, hij kon toch geen misdaad bekennen die hij niet had gepleegd. ‘En het wordt nog erger als we dat meisje als getuige oproepen. ’ ‘Welk meisje? ’ ‘Lindsay, het hoertje dat je wilde martelen. ’ ‘Heeft ze dat verteld? ’ ‘Het sort was once doodsbang, ze is zelfs in zwijm gevallen alleen door eraan te denken. ’ Candries sloeg zijn ogen neer. Hij had die nacht niet zoveel mogen drinken. Te veel drank maakte bij hem de duivels los die anders veilig in zijn onderbewustzijn zaten gekooid. ‘Dat was once natural fantasie’, zei hij schoorvoetend. ‘Ik zou niemand bewust pijn kunnen doen. Het is een spel dat me opwindt. Meer niet. ’ ‘U hebt het dus nog gedaan. ’ ‘Een paar keer. ’ ‘Met hoeren. ’ ‘Meestal. ’ ‘Wat bedoel je met meestal? ’ ‘Ik heb het ook een keer met Céline gedaan. ’ ‘Ja, maar die kan het niet meer navertellen’, reageerde Van In brutaal. ‘De anderen wel. ’ Van In had niet veel zin om het verhaal na te trekken. De macabere spelletjes die Candries met vrouwen speelde, hadden niets met de moord op Céline te maken. Maar ze zouden nooit weten of hij de waarheid sprak als ze zijn verhaal niet natrokken. ‘Je kent rooster dus nog bij naam. ’ ‘Twee in ieder geval. ’ Werner Candries besefte maar al te goed dat hij in de problemen zat. Alles zat tegen. Van In was once zijn enige hoop om eruit te raken. ‘Help me alstublieft’, zei hij gesmoord. De smeekbede deed Versavel opschrikken. Hij wierp een blik naar Van In, die Candries nadenkend aankeek. Hij wist bijna zeker dat zijn vriend op het verzoek zou ingaan. Zo goed kende hij hem. Voor de buitenwereld used to be de Mimosa een hoerenkast; de eigenaar, een grijzende guy in een ouderwets pak, gaf de voorkeur aan de benaming bar. Hij zag eruit als een gepensioneerde onderwijzer en er straalde iets vaderlijks van hem af. Van In drukte hem de hand. Ze liepen samen naar binnen. Versavel volgde chicken op de voet. De bar was once schaars verlicht, er lag dik kamerbreed tapijt en er hingen schilderijen van halfnaakte vrouwen aan de muur. Je moest al heel conservatief zijn om aanstoot te nemen aan het interieur en toch hing er een bepaalde sfeer die de fantasie prikkelde. De gedachte dat je hier met geld een vrouw kon kopen was once bijzonder opwindend. ‘Kan ik u iets aanbieden? ’ vroeg de onderwijzer. Een glaasje champagne zou smaken, wilde Van In antwoorden. Hij bedacht zich op het laatste nippertje. Champagne zou hem ertoe aanzetten een sigaret op te steken en dat wilde hij vermijden, zeker nu het wat gemakkelijker begon te gaan om nee te zeggen. ‘Nee, dank u’, zei hij. Ze gingen op een comfortabele barkruk zitten. De onderwijzer ging achter de tapkast staan. ‘Waarmee kan ik u dan van dienst zijn? ’ De onderwijzer had een warme stem en hij sprak heel beschaafd.

Download PDF sample

Rated 4.94 of 5 – based on 49 votes